DATEREN VAN GIBSON GITAREN EN MANDOLINES
GEBASEERD OP SERIENUMMERS

Wat herhalingen van serienummers aanbelangt, spant Gibson de kroon. Gibson heeft vanaf 1900 diverse nummering methoden gebruikt, waardoor het niet eenvoudig is aan de hand van het serienummer het productiejaar te achterhalen.

Vanaf 1902 tot 1976 hebben Gibson instrumenten een serienummer of een FON (Factory Order Number) of beide. In het begin gebeurde dit echter niet consistent, zodat er ook instrumenten zijn zonder identificatie.

Waar vind je het serienummer
Het serienummer is gestempeld of geponsd te vinden aan de achterzijde van de headstock of bij akoestisch in het klankgat. De akoestische modellen worden sinds eind 1989 vervaardigd in Bozeman, Montana.

Als je het bouwjaar van jouw Gibson gitaar of mandoline wil weten, kun je dat ontcijferen met de serienummer decoder, of vinden in de onderstaande tabellen.

Gibson serienummer datum decoder (v2.4)


Gibson Fabrieks Order Nummers (FON) met een letter van 1935 tot 1941.
De FON bestaat uit een partijnummer van meestal 4 cijfers, met daarna een een letter (soms eerst een spatie), gevolgd door een 1 of 2 cijfers (rangschikking).
• 1935-1937: Letter tussen de partijnummer en het volgnummer.
   Bijv. 0123 A5
• 1938-1941: Twee of drie letters voor volgnummer. De eerste letter, is
   het jaar. Wanneer er een tweede letter volgt is dat de code voor het
   merk van het instrument. (G = Gibson, K = Kalamazoo,
   W = Recording King (Montgomery Wards).
   Volgt er als derde letter een E, staat die voor Elektrisch.
• Uitzonderingen: Sommige high-end modellen en steel guitars van
   1939-1940 hebben de letter A toegevoegd gekregen aan de
   voorvoegsels D, E of F.

1e Letter PRODUCTIEJAAR
A 1935
B 1936
C 1937
D en DA 1938
Ex (x = willekeurige letter) 1939
F en FA 1940
E (zonder vervolg letter) 1941
G 1941
H 1942
Fabrieks Order Nummers met een letter van 1952 tot 1961.

De letter gaat vooraf aan de partijnummer in de FON, en geeft het jaar van de productie aan.
Van het partijnummer zijn de eerste 4 cijfers van de FON, gevolgd door een 1 of 2-cijferige volgnummer. Deze letter moet vóór de FON partijnummer staan. Bijv. Y1234 23

Dit werd van 1952 tot 1961 gebruikt op archtop modellen en is
gestempeld aan de binnenkant van het F-gat.
Op flat tops werd het op de hals blok gestempeld.

FON PRODUCTIEJAAR
Z 1952
Y 1953
X 1954
W 1955
V 1956
U 1957
T 1958
S 1959
R 1960
Q 1961
Gibson serienummers, 1952 tot 1961, solid body model.


Een met inkt gestempeld nummer aan de achterkant van de headstock.


De solid bodys van Gibson kwamen in 1952 uit. Gibson gebruikte toen nog geen serienummers maar startte daarmee in 1953.

Het eerste cijfer van het serie nummer is het laatste cijfer van het jaar. Als het gestempelde nummer uit 5 cijfers bestaat, zit er een spatie tussen het eerste en tweede cijfer (een scheiding tussen het laatste cijfer van het jaar en het werkelijke serienummer).
Wanneer het een 6 cijferig serienummer betreft is er geen spatie, omdat het hoogste getal van 4 cijfers (9999) is overschreden en de spatie dus opvult. Dit was het geval in de jaren 1955, 1956, 1959 en 1960.

In 1955 vergat Gibson om de reeks serienummers weer terug te zetten op 0001. Men had dus alleen het jaar van 4 naar 5 gezet. Om deze reden werd de reeks van 4 cijferige serienummers na 9999 overschreden.
Vandaar 5 cijfers en geen ruimte tussen het jaar (5) en het serienummer. (na 5 9999 kwam 510000)

Blijkbaar was de productie hoog in 1956 want 6 9999 wordt overschreden. Ook in 1959 en 1960 was er een hoge productie, 9 9999 wordt overschreden naar 932 000 of hoger.
Dus, van de productie in 1959 kan een 1, of 3 het tweede cijfer zijn.

Gibson stopte met het de gestempelde serienummers eind 1960, hoewel er in 1961 nog een paar instrumenten zijn gemaakt gemaakt met een "1" als voorvoegsel. Enkele steel guitars en Les Paul's uit 1961 hebben zo'n serienummer.

Een andere uitzondering op de bovenstaande regels is in het najaar van 1958, waar een aantal Les Paul Juniors en Specials een viercijferig serienummer hadden.


Eerste cijfer PRODUCTIEJAAR
Geen 1952
3 1953
4 1954
5 1955
6 1956
7 1957
8 Eind 1958 hadden een aantal LP Juniors/Specials een vier cijferig serienummer zonder voorafgaand jaarcijfer 1958
9 1959
0 1960
1 (zeldzaam) 1961

Gibson serienummers, begin tot midden jaren zeventig.
Van 1970 tot 1975 werden de 6 cijferige serienummers random aangemaakt.
In een willekeurige volgorde werden nummers op de achterzijde van de headstock gestempeld. Bij sommige instrumenten voorafgaand door een letter.

Nieuwe labels vanaf 1970
In 1970 werden de oranje labels in de klankkast van akoestische gitaren vervangen door wit met oranje rechthoekige etiketten. De elektrische modellen werden voorzien van een rechthoekige met zwarte en paarse driehoek.
Ook werd vanaf 1970 "MADE IN USA" op de achterkant van de headstock gestempeld. Sommige instrumenten uit de jaren vijftig hadden ook al zo'n stempel.
Gibson serienummers,1970 t/m 1975.
Nadat de productie door Gibson's nieuwe bedrijf Norlin (1969-1986) werd voortgezet bleef hetzelfde verwarrende zescijferige seriële systeem uit de jaren zestig, tot 1975 gehandhaafd. (zie: Norlin)
Dit betekent dat instrumenten met hetzelfde serienummer of in de jaren '60 of in de jaren '70 zijn geproduceerd.

Gitaren kregen zes cijfers in willekeurige volgorde, en in sommige gevallen werden deze voorafgegaan door een letter, die geen zinvolle betekenis leek te hebben.
Denk er aan dat de series tussen 1970 en 1975 een overlapping kan zijn van de productie uit 1964 en 1965.

De tabel hieronder toont de jaren waarop de nummers betrekking kunnen hebben.


Serienummer bereik PRODUCTIEJAAR
000000 t/m 099999 1973
100000 t/m 199999 1970 t/m 1975
200000 t/m 299999 1973 t/m 1975
300000 t/m 399999 1974 t/m 1975
400000 t/m 499999 1974 t/m 1975
500000 t/m 599999 1974 t/m 1975
600000 t/m 699999 1970 t/m 1972 en 1974 t/m 1975Serienummers vanaf 1977.
Het meest duurzame nummerings systeem van Gibson werd gelanceerd in 1977, een acht-cijferig nummer. Het eerste en vijfde cijfer vertegenwoordigde het bouwjaar. De drie tussenliggende cijfers, de dag van dat jaar. De cijfers zes tot acht gaven het volgnummer aan.
Bijv: 80923015
80923015 is: 1983, dag 092 (dag 92 van 1983 is 2 April), productienummer 015.

Na de opening van de nieuwe fabriek in Nashville, werden in de volgnummers ook de productie plaats opgenomen. 001 tot 499 verscheen op instrumenten gebouwd in Kalamazoo, 500 tot 999 gebouwd in Nashville.

Ook na de sluiting van de fabriek in Kalamazoo in 1984, werd deze werkwijze tot 1989 in Nashville voortgezet.

In 2005 werd het systeem bijgewerkt toen 1 cijfer aan het einde van de partijnummer werd ingevoegd. De volgnummers liepen van 500 tot 699 waarna de partijnummer met 1 werd verhoogd, en het volgnummer terugging naar 500.


In April 2019 heeft Gibson de fabriek in Memphis gesloten.
De productie van de "USA made" solid body gitaren worden nu alleen in Nashville vervaardigd.Gibson serienummers, van februari 1961 tot 1970.
Gibson begon 1961 met een nieuw serie benummeringssysteem. Men wou een meer gestructueerde serie volgorde aanbrengen maar in de praktijk gebeurde het tegenovergestelde. In deze periode werden nummers hergebruikt, en in veel gevallen zijn de nummers niet strikt toegepast voor de opeenvolgende jaren.
Bij alle modellen, is het serienummer aan de achterkant van de headstock gestempeld. Een aantal serienummers zijn van 1963 tot 1969 gedupliceerd. Uit deze periode zijn de 5-cijferige en 6-cijferige nummers makkelijk te verwarren en geeft een verkeerd jaartal.

Serienummer PRODUCTIEJAAR
0100 tot 42440 1961
42441 tot 61180 1962
61450 tot 64222 1963
64240 tot 71040 1964
71041 tot 96600 1962 (enkelen 1963 en 1964)
96601 tot 99999 1963
000001 tot 099999 1967 (alle 6-cijferige nummers beginnend met 0 zijn uit 1967)
100000 tot 106099 1963 of 1967
106100 tot 106899 1963
109000 tot 109999 1963 of 1967
110000 tot 111549 1963
111550 tot 115799 1963 of 1967
115800 tot 118299 1963
118300 tot 120999 1963 of 1967
121000 tot 139999 1963
140000 tot 140100 1963 of 1967
140101 tot 144304 1963
144305 tot 144380 1964
144381 tot 149864 1963
149865 tot 149891 1964
149892 tot 152989 1963
152990 tot 174222 1964
174223 tot 176643 1964 of 1965
176644 tot 250335 1964
250336 tot 305983 1965
306000 tot 310999 1965 of 1967
311000 tot 320149 1965
320150 tot 320699 1967
320700 tot 329179 1965
329180 tot 330199 1965 of 1967
330200 tot 332240 1965, 1967 of 1968
332241 tot 348092 1965
348093 tot 349100 1966
349121 tot 368638 1965
368640 tot 369890 1966
370000 tot 370999 1967
380000 tot 385309 1966
390000 tot 390998 1967
400001 tot 406666 1966
406667 tot 409670 1966 tot 1968
409671 tot 410900 1966
410901 tot 419999 (niet bekend)
420000 tot 429193 1966
500000 tot 500999 1965, 1966, 1968 of 1969
501009 tot 501600 1965
501601 tot 501702 1968
501703 tot 502706 1965 of 1968
503010 tot 503109 1968
503405 tot 520955 1965 of 1968
520956 tot 530056 1968
530061 tot 530850 1966, 1968 of 1969
530851 tot 530993 1968 of 1969
530994 tot 539999 1969
540000 tot 540795 1966 of 1969
540796 tot 545009 1969
555000 tot 557999 1966
558000 tot 567400 1969
570087 tot 570643 1966
570645 tot 570755 1966 of 1967
570857 tot 570964 1966
580000 tot 580080 1969
580086 tot 580999 1966, 1967 of 1969
600000 tot 600998 1966, 1967, of 1968 (low end modellen)
600000 tot 606090 1969 (high end modellen)
700000 tot 700799 1966, 1967 of 1969
750000 tot 750999 1966, 1967 of 1969
800000 tot 800999 1966, 1967, 1968 of 1969
801000 tot 812838 1966 of 1969
812900 tot 819999 1969
820000 tot 820087 1966 of 1969
820088 tot 823830 1966
824000 tot 824999 1969
828002 tot 847488 1966 of 1969
847499 tot 858999 1966 of 1969
859001 tot 891999 1967
892000 tot 896999 1968
897000 tot 898999 1967 of 1969
899000 tot 899999 1968
900000 tot 909999 1970
910000 tot 999999 1968Wanneer je geen serienummer kunt vinden in of op de gitaar, kun je de leeftijd van een semi/elektrische gitaar bij benadering achterhalen aan de hand van de potentiometers. De code op potentiometers geeft informatie geeft over de fabrikant en het jaar en de week wanneer deze is gemaakt. Zie: Dateren potentiometers

Ook kan het gebruikte logo van Gibson een aanwijzing geven over het bouwjaar. (bij benadering)

1902-1920

1920-1933

1933-1947

1943-1947

1947-heden
Het eerste (1902-1920) logo op de gitaren van Gibson was in een cursief lettertype, ingelegd met paarlemoer. Sommige exemplaren van 1903 tot 1907 waren stonden niet schuin, of hadden helemaal geen logo.

Gedurende de periode van eind jaren 1920 tot 1933 werd het logo niet meer schuin geplaatst. Van sommige flattop gitaren uit dit tijdperk werd het woord "The" uit het logo weg gelaten. Van eind 1933 tot 1943 had Gibson "The" van al hun logo's achterwege gelaten. De originele dunne letters werden na 1933 vervangen door een dikker lettertype.

Van 1943 tot 1947 was het logo een in dik goud gedrukt, ook wel het bannerlogo genoemd. Sommige modellen zoals de LG-2 en de selecteer L-50s, hebben een echt spandoek in het midden van de headstock met de tekst "Only a Gibson Is Good Enough".

Het "geblokte" logo deed zijn intrede na de Tweede Wereldoorlog en is tot op de dag van vandaag het gezicht van Gibson.
Tussen 1968 en 1981 werd op sommige gitaren de punt op de "i" weggelaten. De meeste modellen krijgen in 1972 al weer een punt op de "i", de rest volgt vanaf 1981.