DATEREN VAN GITAREN AAN DE HAND VAN SERIENUMMERS
Serienummers kunnen nuttig zijn bij het bepalen van het productiejaar van een gitaar. Maar door onvolledige registraties en onlogische serienummers is de geschiedenis ervan vaak onduidelijk.