DATEREN VAN YAMAHA GITAREN GEBASEERD OP SERIENUMMERS

Yamaha houdt er een rommelig serienummersysteem op na waarvan de codering vaak ingewikkeld en onlogisch is. Wat het nog lastiger maakt is dat een groot deel van de serienummers zich elk decennium herhaald.

Waar vind je het serienummer
Op elektrische gitaren bevindt het serienummer zich over het algemeen gestempeld of gestansd op de kop. Bij akoestische gitaren wordt het nummer meestal ergens in de klankholte van de gitaar geschreven.

Als je het bouwjaar van jouw Yamaha gitaar wil weten, kun je dat ontcijferen met de serienummer decoder, of vinden in de onderstaande uitleg over het dateringssysteem.

Yamaha serienummer datum decoder
Andere decoders
EpiphoneIbanez
ESPMartin
FenderPRS
GibsonRickenbacker
GretschSamick
GodinSquier
GuildTaylor
HöfnerYamaha
Jackson

De hieronder staande serienummer coderingssystemen is alleen van toepassing op de Yamaha electrische gitaren.
Vanaf 2000 wordt op alle fabrieks locaties van Yamaha het letter
systeem voor jaar en maand toegepast.
De tabel JAAR EN MAAND CODERINGSSYSTEEM verklaard de betekenis van de letters.

JAAR EN MAAND CODERINGSSYSTEEM
LETTER       JAARMAAND
 H        1961, 1971, 1981, 1991, 2001, 2011 H    Januari
  I        1962, 1972, 1982, 1992, 2002, 2012  I    Februari
 J        1963, 1973, 1983, 1993, 2003, 2013 J    Maart
 K        1964, 1974, 1984, 1994, 2004, 2014 K    April
 L        1965, 1975, 1985, 1995, 2005, 2015 L    Mei
 M       1966, 1976, 1986, 1996, 2006, 2016 M   Juni
 N        1967, 1977, 1987, 1997, 2007, 2017 N    Juli
 O        1968, 1978, 1988, 1998, 2008, 2018 O    Augustus
 P        1969, 1979, 1989, 1999, 2009, 2019 P    September
 Q        1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010,
            2020
 X    Oktober
 Y    November
 Z    December
Zoals je in de tabel kunt zien, herhaald de letter van het jaar zich ieder decennium.


Productie Tenryu/Wada Factory, Japan

Van 1946 t/m 1968 wordt er een 5-cijferig sequentieel systeem gebruikt. Er is echter geen indicatie van het jaar van productie in dit systeem.

Een mooi en simpel 6-cijferig systeem wordt toegepast in de periode
van 1969 t/m 1984.
De eerste twee getallen vertegenwoordigen het jaar.
De vogende twee cijfers staan voor de maand en de laatste 2 cijfers vertegenwoordigen het nummer van de eenheid (serienummer).
Bijv. 800629
De 29e gitaar die in juni 1980 werd gebouwd.

In de korte periode van 1985-1986 is er ook een 6-cijferig serienummer gebruikt maar wordt de maand niet weergegeven.
De eerste 2 nummers zijn het jaar.
De laatste 4 cijfers zijn het nummer van de eenheid (serienummer).
Bijv. 860123
Dit staat voor de 123e gitaar gebouwd in 1986.


Productie Custom Shop, Japan

In de periode 1966-1985 werden gewoon opeenvolgende serie-
nummers van 001 tot 1042 gebruikt.
Om het productiejaar te achterhalen, moet je een ruwe schatting
maken. Hoe dichter bij 001 het is dichterbij 1966 en hoe dichter bij
1042, hoe dichter bij 1985.

Van 1986-1990 hebben de serienummers 1 letter gevolgd door 4 cijfers.
De letter vertegenwoordigt de maand en volgt hetzelfde systeem gedurende maanden als het meest gebruikelijke systeem.
(zie jaar en maand coderingssysteem)
Het eerste nummer staat voor het jaar.
De laatste 3 cijfers vertegenwoordigen het nummer van de eenheid (serienummer).
Bijv. K8123
Dit zou een gitaar zijn die gebouwd werd in april 1988 en de 12e gitaar van die dag gemaakt in de custom shopt.
De K is april volgens het coderingssysteem en het jaar moet 1987 zijn, aangezien dit systeem alleen tussen 1986 en 1990 werd gebruikt.


In de periode van 1991-1996 gebruikte men een 2 letter, 3 cijfers, dan
1 letter systeem.
De eerste letter is het jaar en volgt dezelfde coderingssysteem.
De tweede letter is de maand en volgt eveneens hetzelfde coderingssysteem.
De 3 cijfers vertegenwoordigen het eenheidnummer, maar in dit geval begonnen de eenheidsnummers om onduidelijke reden met 701.
Dus de eerste eenheid van de dag was niet 001, maar 701.
De laatste letter is een onbekende interne fabriekscode.

Bijv. KN712J hoort bij de 12e geproduceerde gitaar van juli 1994.
KN712J is de 12e gitaar gebouwd in Juli, 1994.


In de periode van 1997-2003 werd dezelfde methode toegepast als
voor 1991 tot 1996 echter met 2 verschillen.
Er is geen interne fabriekscode meer aan het einde, en de eenheidsnummers beginnen bij 001 in plaats van bij 701.
Bijv. HL032
Het voorbeeldserienummer vertegenwoordigt hier de 32e gitaar gebouwd in mei 2001.

Van 2004 tot 2022 wordt een 3 letter, 3 nummer, 1 letter-systeem gebruikt.
De eerste 2 letters vertegenwoordigen het jaar in dit geval. Dus je krijgt hier het decennium.
De derde letter vertegenwoordigt de maand volgens het coderings-
systeem. De 3 cijfers vertegenwoordigen het nummer van de eenheid.(serienummer)
De laatste letter is een interne fabriekscode.
Bijv. QNK026C
Deze gitaar in het voorbeeldserienummer was de 26e gitaar gebouwd
in april 2007.
De Q staat voor een 0 en de N is een 7, wat 07 voor 2007 betekent.
QNK026C is de 26e gitaar gebouwd in April, 2007.

Productie Yamaha Music Craft, Japan

Voor de periode van 1997-1999 wordt hetzelfde systeem gebruikt als dat voor "Custom Shop 1991-1996" behalve dat het eenheidsnummer begint bij 501 met uitzondering van 701.

Van 1999-2000.
De eerste letter is het jaar. De tweede letter de maand.
De 3 cijfers zijn het nummer van de eenheid.(serienummer)
Het eenheidsnummer begint bij 200.
Bijv. PX267
Dit was de 67e gemaakte gitaar in oktober 1999.

Van 2001 tot 2022 gebruikt men hier een systeem met 3 letters, 3 cijfers, 1 letter.
De eerste 2 letters vertegenwoordigen het jaar. De derde letter staat voor de maand en de 3 cijfers zijn het nummer van de eenheid.(serienummer)
De laatste letter is een interne fabriekscode.
Bijv. QJH055B
Dit zou dan de 55ste gitaar zijn die gebouwd werd in januari 2003.


Productie Kaohsiung, Taiwan

Van 1971-2001 wordt hier een acht nummers systeem toegepast.
Het eerste cijfer staat voor het jaar. Het tweede en derde cijfer vertegenwoordigen de maand.
Het vierde en vijfde cijfer geven de dag van de maand weer.
De laatste drie cijfers zijn het nummer van de eenheid.(serienummer)
Omdat er maar 1 cijfer staat voor het jaar, zijn er duplicaten met
dit systeem omdat het zich ieder decenium weer herhaald.
Bijv. 60708077
Dit voorbeeldserienummer was de 77e gitaar gebouwd op 8 juli in 1976, 1986 of 1996.

Eind 2001 veranderde men bij Kaohsiung het 8-cijferig systeem in een 3-letter 6-nummersysteem. De eerste 2 letters vertegenwoordigen het jaar. De derde letter staat voor de maand.
De eerste 2 cijfers zijn de dag van de maand en de laatste 4 cijfers zijn het nummer van de eenheid.(serienummer)

JAAR EN MAAND 3 LETTER CODERINGSSYSTEEM
LETTER       JAARMAAND
 H

1

 H  Januari
  I

2

  I  Februari
 J

3

 J  Maart
 K

4

 K  April
 L

5

 L  Mei
 M

6

 M  Juni
 N

7

 N  Juli
 O

8

 O  Augustus
 P

9

 P  September
 Q

0

 X  Oktober
 Y  November
 Z  December

Bijv. QNJ220071
Het voorbeeld serienummer is de 71e gebouwde gitaar op 22
maart 2007.
Rond 1971 verplaatste Yamaha de productie van akoe-
stische gitaren van Japan naar Taiwan. Ook onderdelen en materialen van de fabriek in Japan werden verzonden naar de nieuwe fabriek. Bij de eerste Taiwanese producties werden zowel nog in Japan vervaardigde onderdelen als nieuw gemaakte gebruikt.
Soms kan het gebeuren dat je twee verschillende serie-
nummers in de klankkast aantreft. 1 boven en 1 op het halsblok.
Het nummer boven het halsblok is het Taiwanees en geldig serienummer voor de gitaar. Het halsblok is een onderdeel dat al in Japan was gemaakt, dus dit is niet het juiste serienummer voor de gitaar.

Productie YMMI (Yamaha Music Manufacturing Indonesia), Indonesië

In de periode van1990-1996 werd in deze fabriek een achtcijferig serienummer gebruikt.
Het eerste cijfer is het jaar. Het 2e en 3e cijfer zijn de maand.
Het 4e en 5e cijfer zijn de dag van de maand en de laatste 3 cijfers zijn het nummer van de eenheid.(serienummer)
Bijv. 40707142
Dit is de 142e gitaar uit deze fabriek gebouwd op 7 juli, 1994.

Van 1997-1999 wordt hier hetzelfde systeem als voor 1990-1996 toegepast, behalve dat er nu 9 cijfers zijn. De laatste 4 (in plaats
van 3) is het nummer van de eenheid.(serienummer)

In 2000 veranderd het systeem van 9 naar 10 cijfers. De eerste 2 cijfers zijn nu het jaar, de rest is het dezelfde coderings methode.

Van 2001 tot 2022 YMMI veranderde in 2001 zijn codering in een 3-letter, 6-nummersysteem.
De eerste 2 letters staan voor het jaar. De derde letter staat voor
de maand. De eerste 2 cijfers zijn de dag van de maand en de laatste 4 cijfers zijn het eenheidsnummer (serienummer).
Bijv. HKP220234
Dit is de 234e gitaar gebouwd op 22 september 2014.

Dateren Yamaha pickups

Bij de oudere modellen staat op de achterkant van de pickup een nummer. Dit is de productiedatum.

Deze datum is echter gebaseerd op de Japanse Showa-kalender, een periode die loopt van 1926 tot 1989. Bij het jaartal op de pickup moet er 25 jaar bijgeteld worden om de datum volgens de Gregoriaans kalender te kunnen bepalen. Voor de Heisei periode (1989-2019) geldt een bijtelling van 88 jaar.

Wat geldt voor potmeters geldt ook voor de pickups. Deze zijn eerder gemaakt dan de gitaar. Voor het bouwjaar van de gitaar moet er ongeveer een half jaar worden bijgeteld.