Disclaimer

Hoewel de grootste zorgvuldigheid is betracht bij de totstandkoming van deze website, aanvaardt de GuitarInsite geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit onjuistheid en/of onvolledigheid en/of verkeerde interpretatie van informatie, die staat op deze site of op één van de sites waarnaar verwezen wordt.

De inhoud van deze website is samengesteld uit verschillende informatiebronnen, waaronder vakliteratuur, naslagwerken, commentaren en relevante websites.

Het materiaal op deze website mag, mits ongewijzigd en met bronvermelding, vrij worden hergebruikt voor persoonlijk en niet commercieel gebruik,
niet-commercieel onderwijs, of niet-commerciële onderzoeksdoeleinden.

Links op deze website, die verwijzen naar webpagina's op servers welke niet onder beheer staan van GuitarInsite, aanvaardt GuitarInsite derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud die zich op deze servers bevindt.