Serienummers kunnen nuttig zijn bij het bepalen van het productiejaar van een gitaar of versterker.
Maar door onvolledige registraties en onlogische serienummers is de geschiedenis ervan vaak onduidelijk.
Met behulp van de serienummer decoder, tabellen en aanwijzingen zijn het bouwjaar en locatie van de grootste
bekende merken wel te achterhalen.
Bij geen (of niet meer te lezen) serienummers kunnen de elektronische onderdelen van een elektrische gitaar
ook een aanduiding geven. De productiecode van de potmeters bijvoorbeeld, kan een aanwijzing geven over
het bouwjaar van de gitaar.